Nytt Norsk vegkart for forskingsinfrastruktur

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er Forskingsrådets verkemiddel for å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur og utstyr for forsking og innovasjon. Ny infrastruktur fører til internasjonalt leiande forsking og innovasjon på område som er viktige for samfunnet. No er den sjette versjonen av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur ute.

Continue reading