NIVA bruker droner for å kartlegge og overvåke strandsonen (The Plastic Drone project)

DRONEBASERT MILJØOVERVÅKNING: I fremtiden kan dagens manuelle undersøkelser i strandsonen og på grunt vann med gummistøvler og dykkerdrakt i stor grad bli byttet ut med høyteknologiske droneundersøkelser. Ved hjelp av hypermoderne og lyssensitive kameraer festet til dronene, kartlegger NIVA blant annet ålegress, tareskog, tangbelter, sand og muddermiljøer, samt invaderende stillehavsøsters. I tillegg utforsker vi i NIVA mulighetene for å bruke droner for automatisk identifikasjon og kvantifisering av marint avfall og plast. I denne filmen viser NIVA-forskerne hvordan vi ved hjelp av både fastvinge- og rotordrone, kan kartlegge store områder på kort tid. Når dronene flyr i et helt bestemt, forhåndsprogrammert mønster (omtrent som en robotgressklipper), lages det er slags fingeravtrykk av landskapet, både over og under vann i strandsonen. På denne måten får forskerne et nøyaktig bilde av utviklingen i strandsonen – istedenfor punktvise observasjoner som må tolkes videre, slik som hverdagen er i dag.

Continue reading