Skip to content

Hot from the news desk

Our latest news written for you and other seabee related news from around the web

Our website links to external websites to supplement our news section. However, we cannot guarantee the accuracy of information provided on external websites.

Nordic states launch joint drone development initiative

Nordic states launch joint drone development initiative

Read More
Norwegian landslide prompted Europe’s largest drone operation: 200 hours in the air

Norwegian landslide prompted Europe’s largest drone operation: 200 hours in the air

Read More

NIVA bruker droner for å kartlegge og overvåke strandsonen (The Plastic Drone project)

Read More

Slik fant dronepiloten hunden Zajka i Gjerdrum-skredet

Read More
Utvikler droner som kan varsle skred

Utvikler droner som kan varsle skred

Read More
Nye letemetoder for grønne mineraler

Nye letemetoder for grønne mineraler

Read More

Video Introducing Seabee is Live

Read More

Droning on about UAVs & Innovative applications

Read More

New regulation for drones in Norway

Read More
GETTY IMAGES

BBC – Drone users face new rules across Europe and UK

Read More

Collaboration with REV Ocean

Read More

SeaBee Drone Giveaway Extended

Read More

Detection of MACROplastic on beaches using drones and object- based image analysis

Read More

First Large SeaBee Drone Arrives at NIVA

Read More

First SeaBee Drone Purchase Unboxing

Read More

Teller steinkobber fra luften

Read More

Nå skal forskerne kartlegge kysten med hjelp av droner og sensorer

Read More

Nytt nasjonalt senter: I år skal de kjøpe inn droner og sensorer for 18 millioner

Read More

Slik er fremtidens miljøovervåkning – med droner

Read More

Drones to map the entire coast of Norway

Read More

SeaBee Project Takes Off!

Read More

SeaBee drone research project launched with grant from Research Council of Norway

Read More

SeaBee Drone Research Project Launched With Grant From Research Council Of Norway

Read More

European research institutions join forces to map coastal ecosystems using drone remote sensing technology

Read More

European research institutions join forces to map coastal ecosystems using drone remote sensing technology

Read More

European research institutions join forces to map coastal ecosystems using drone remote sensing technology

Read More

Portuguese and Norwegian scientists use drones to study coastal biology

Read More

Norwegian-Portuguese collaboration in technological development of drone-based coastal observations

Read More

Using drones to accurately map life under water

Read More