Skip to content

Publications and Outreach

The latest publications and outreach activities from the SeaBee team.

Publications

SeaBee publications in Current Research Information System In Norway (CRISTIN)

2024

SeaBee annual report 2024, submitted to Norwegian Research Council, March 2024

2023

Salberg A-B, Liu I, Gundersen H, Hancke K. 2023. Mapping kelp forests using multi-spectral drone images and convolution neural networks. Norwegian Computing Center report note BAMJO/12/23.

Li Y, Xie L, Gundersen H, Ge Z, Hancke K. 2023. Quantifying seaweed and seagrass beach deposits using high-resolution UAV imagery. Journal of Environmental Management 331. doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117171

Williamson DR, Fragoso GM, Majaneva S, Dallolio A, Halvorsen DØ, Hasler O, Oudijk AE, Langer DD, Johansen TA, Johnsen G, Stahl A, Ludvigsen M, Garrett JL. 2023. Monitoring algal blooms with complementary sensors on multiple spatial and temporal scales. Oceanography 36 (Supplement 1)

2022

Søreng MO. 2022. Mapping of Zostera habitat in the sublittoral zone using underwater hyperspectral imaging and unmanned surface vehicle. Master’s thesis in Ocean Resources, NTNU, Norway.

Bjerkvoll M. 2002. Aerial and underwater hyperspectral imagery for shallow benthic nature type mapping. Master’s thesis in Ocean Resources, NTNU, Norway.

Liu Y, Liu Q, Sample JE, Hancke K, Salberg A-B (2022) Coastal habitat mapping with UAV multi-sensor data: an experiment among DCNN-based approaches. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., V-3-2022, 439–445.

Oudijk AE, Hasler O, Øveraas H, Marty S, Williamson DR, Svendsen T, Berg S, Birkeland R, Halvorsen DØ, Bakken S, Henriksen M, Alver MO, Johnsen G, Johansen T, Stahl A, Kvaløy P, Dallolio A, Majaneva S, Fragoso GM, Garrett J. 2022. Campaign for hyperspectral data validation in North Atlantic coastal waters. Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing.

Gundersen H, Hancke K, Poulsen RN, Buls T, Ghareeb M, Christie H, Kile MR, Arvidsson KS, Kvile KØ. 2022. KELPMAP-Vega: Metodeutvikling for kartlegging av tareskog ved bruk av droner og satellittbilder (feltrapport). NIVA-rapport 7790-2022. 30 s.

2021

Walday M, E Rinde, GS Andersen, K Hancke, S Moy (2021) Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann – med utprøving av ny teknologi. NIVA report serie: 7642-2021. 

Simmons H (2021). Machine Learning Algorithms for Habitat Type Prediction from Drone-Based multispectral Imagery: A Comparison of Classifiers. Bachelor thesis. 27.04.2021.

2020

Torsvik BM, Poulsen RN, van Bavel B, Gundersen H, Hancke K. 2020. Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis. NIVA report 7553-2020, 47 pp.

 

Outreach

2024

Hancke K, Gundersen H, Ghareeb M, Borger C, Sætre S, Lindemann C, Kvile KØ, Torp ØH, Ødegaard ØT, Sample JE, Salberg A-B, Garrett J. 2024. Evaluating drone imaging and AI for mapping kelp forest and seagrass distribution. Presentasjon på GeoHab-konferansen, Arendal, Norway, 08.05.2024.

Løvås HS, Garrett J, Kvile K, Hancke K, Gundersen H, Buls T, Poulsen RN. 2024. Drone-based high-resolution hyperspectral mapping and monitoring of the seafloor – a study across tides. Presentasjon på GeoHab-konferansen, Arendal, Norway, 07.05.2024.

Ødegaard ØT, Hancke K, Gundersen H. 2024. Using a USV as a ground-truth platform for UAV shallow-water habitat mapping: Practical examples from Norwegian coastal waters. Presentasjon på GeoHab-konferansen, Arendal, Norway, 08.05.2024.

Kvile KØ, Gundersen H, Poulsen RN, Sample JE, Salberg A-B, Ghareeb ME, Buls T, Bekkby T, Hancke K. 2024. Drone and ground-truth data collection, image annotation and machine learning for coastal habitat mapping and classification. Presentasjon på GeoHab-konferansen, Arendal, Norway, 07.05.2024.

Gundersen H, Salberg A-B, Hancke K. 2024. Kartlegging av marine naturtyper – KELPMAP prosjektet. Presentasjon på Miljødirektoratets fjernmålingsseminar, Helsfyr, 23.04.2024

Lumbierres M. … Gundersen H., et al. (ca. 200 authors) 2024. EuropaBON EBV workflow templates. Zenodo, doi: 10.1234/3s67k-pd636

Hancke K, Gundersen H. 2024. SeaBee and its applications. Presentation at NINA science seminar, 04.04.2024, Oslo.

Langer DD, Johansen TA, Sørensen AJ. 2022. Interactive Hyperspectral Data Inspection During Field Operations. 12th Workshop on Hyperspectral Imaging and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), Rome, Italy, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/WHISPERS56178.2022.9955108.

Gundersen H, Hancke K. 2024. Collection of ground-truth data and image annotation. OBAMA-NEXT workshop on RS methods. OBAMA-NEXT annual meeting, Delft, 08.02.2024.

Hancke K, Gundersen H, Azhar M, Stæhr P. 2024. Remote sensing methods for benthic mapping and monitoring. OBAMA-NEXT workshop on RS methods. OBAMA-NEXT annual meeting, Delft, 08.02.2024.

Gundersen H, Hancke K. 2024. Coastal vegetation mapping – upscaled from drones to satellites. Presentation at OBAMA-NEXT annual meeting in Delft, 05-07.02.2024.

Gundersen H, Hancke K. 2024. Seagrass mapping using drones and machine learning – distribution and ecological status. Presentation at OBAMA-NEXT annual meeting in Delft, 05-07.02.2024.

Haugland BT, Haugan P, Duinker A, Fagerli CW, Haldorsen ST, Little L, Lutz S, Gundersen H, Borgersen G, Slotsvik GN. 2024. Top ten trends from 2023. Norwegian Blue Forests Network (NBFN) report. Launced at www.nbfn.no 14.02.2024.

Gundersen H. 2024. Marin kartlegging og restaurering: globalt rammeverk, lokal handling. NBFN frokostseminar: Topp trender for blå skog i 2023. Hotel Bristol, Oslo. 14.02.2024.

2023

Borger C. 2023. Dataset acquisition for carbon estimation in Zostera marina. Specialization report. Department of Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Sætre SH. 2023. Strategies for monitoring seagrass health using uncrewed aerial vehicles – can uncrewed aerial vehicles be used for coastal studies of seagrass? Specialization report. Department of Information Technology and Electrical Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Løvås HS. 2023. Optical techniques for hyperspectral imaging of the seafloor. Doctoral thesis, NTNU, 2023:267.

Berg PR, Gundersen H, Hancke K. 2023. Seagrass restoration and the SeaBee drone infrastructure. 2023. Meeting with the INECO project, National Centre for Coastal Research (NCCR), Chenai, India. 28.11.2023.

Berg PR, Gundersen H, Hancke K. 2023. The SeaBee infrastructure for mapping and monitoring coastal habitats. Presentation for Indian and Norwegian stakeholders (Mdir, IMR, NCCR, Norwegian Embassy, Indian government). Bangaram, Lakshadweep, India. 17.02.2023.

Ghareeb M, Gundersen H, Hancke K. 2023. The SeaBee project and mapping of the coast and aquatic environments with uncrewed aerial vehicles. Presentasjon på Tekna seminar om “Sensorer for overvåkning av vannkvalitet og mengder”. Røverstaden, Oslo, 13.11.2023

Kvile K. 2024. The SeaBee Infrastructure and drones for mapping benthic habitats. Presentasjon for Trondheim kommune: Arbeidsgruppemøte Trondheimsfjordprosjektet. 06.02.2024. Nettmøte.

Sigma2 2023 Christmas Newsletter. Web article. 15.12.2023.

Hancke K, Gundersen H. 2023. Quantification of habitat carbon sequestration. Presentation for the OBAMA-NEXT WP on Benthic Habitats, 27.11.2023. Online meeting.

Gundersen H, Molværsmyr S, Hancke K. 2023. Population estimates of seabirds based on drone images and object recognition. Presentation for the OBAMA-NEXT WP on Benthic Habitats, 27.11.2023. Online meeting.

Van der Zande D, Borja A, Gundersen H, Creach V, Lavigne H, Massant J, Azhar M, Stæhr PU, Hancke K, Carstensen J. 2023. Observing and mapping marine ecosystems – next generation tools. Improving the efficiency of observation technologies to monitor the marine ecosystems and their biodiversity. Presentation at EC-ESA Earth System Science Initiative Joint Workshop, Rome, Italy, 23.11.2023.

Gundersen H. 2023. SeaBee – A Norwegian infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone. Online meeting with Aker Solutions about using new technology to monitor coastal areas at Fornebu. 10.11.2023

Sample J. 2023. Drones to the rescue. www.sigma2.no/drones-rescue. 2023.11.20

Molværsmyr S. 2023. Ny teknologi i overvåkning av sjøfugl. IT-Forum; 2023-03-22. NINA

Molværsmyr S. 2023. Landsdekkende hekkekartlegging av sjøfugler med drone. Presentation for NOFO, 04.10.2023. Online meeting.

Molværsmyr S. 2023. Landsdekkende hekkekartlegging av sjøfugler med drone. Havvind- og miljøseminar 2023-11-01. NINA

Hancke K, Gundersen H. 2023. Quantification of habitat carbon sequestration. Presentation for the OBAMA-NEXT Practitioners Advisory Board, 23.10.2023. Online meeting.

Gundersen H, Molværsmyr S, Hancke K. 2023. Population estimates of seabirds based on drone images and object recognition. Presentation for the OBAMA-NEXT Practitioners Advisory Board, 23.10.2023. Online meeting.

Helberg M, Molværsmyr S. 2022. Kartlegging av hettemåke i Norge i 2022. BirdLife Norge – notat 2022-37. 5s.

Gundersen H 2023. SeaBee: The Norwegian infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone. Possibilities for using flying drones for detection of sea urchins and monitoring kelp reforestation after mitigation effort. Teams meeting 18.10.2023.

Hancke K, Gundersen H. 2023. Possible synergies and publication opportunities with OBAMA-NEXT. 29.09.2023, NIVA-Denmark, Copenhagen.

Sætre SH. 2023. Kom og hils på den nye dronen i SeaBee-familien. Short article on NIVAs intranet, 05.09.2023

Hancke K. 2023. Havets opptak av CO2 gjennom blå skog og taredyrking; muligheter og utfordringer. Foredrag på “Den store karbonløsningsdagen”, Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen. 23.08.2023.

Ødegaard ØT. 2023. Demonstrasjon av SeaBee’s overflatefartøy Otteren. NIVAs arrangement “Fakta må styre fremtidens klima- og miljøpolitikk” på Arendalsuka, 15.08.2023.

Sample, J. 2023. SeaBee: Machine learning in the coastal zone. Oral talk at Arendalsuka, Grid-Arendal arrangement “AI to address climate change, biodiversity loss, and pollution”. Arendal, 15.08.2023.

Kalbekken K, Hancke K, Gundersen H. 2023. SeaBee – Bruk av droner for miljøovervåking og kartlegging i kystsonen. NIVAs miljøovervåkingsdag 23.05.2023, HVOR?

Salberg A-B, Liu I, Jensen A, Reksten JH, Garrett J, Sample J, Gundersen H, Hancke K. 2023. SeaBee – Norwegian infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone. Oral presentation at the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) annual conference, Tromsø, 5-6. June 2023.

Hagen AG. 2023. Drones for mapping and monitoring benthic communities. Talk at AZTI summer school 2023 on Innovative and practical tools for monitoring and assessing multiple human pressures affecting biodiversity in marine systems. Aquarium of San Sebastian, Spain, 5-7. June 2023.

Grimstad Adressetidende. 2023. – Det er en rå og robust innretning som tåler en støyt. Publisert 26.05.2023.

SpectroFly. 2023. Marine økosystemer kortlagt med droner og fotogrammetri. SpectroFly.dk, 30.06.2023.

SpectroFly. 2023. Marine ecosystem mapping with drones and photogrammetry. PIX4D blog, 25.05.2023.

Hancke K, Hagen AG, Johansen TA, Garrett J, Salberg A-B, Kalbekken K, Sample JE, Kvile KØ, Bekkby T, Little L, Poulsen RN, Ghareeb M, Buls T, Ødegaard ØT, Gundersen H. 2023. Drones for mapping benthic habitats and the SeaBee infrastructure. Oral presentation at the GeoHab conference, Saint-Gilles-Les-Bains, La Réunion Island, 10.05.2023

Skjelvareid M, Blix K, Hoarau GG, Rinde E, Hancke K. 2023. Mapping seagrass and rockweed habitats using UAV hyperspectral imaging and machine learning. Poster presentation at the GeoHab conference, Saint-Gilles-Les-Bains, La Réunion Island, 09.05.2023

Gundersen H, Poulsen RN, Buls R, Christie H, Ghareeb M, Salberg A-B, Slettebø K, Hancke K. Mapping kelp forests using flying drones and machine learning: A case study from Norway. Oral presentation at the GeoHab conference, Saint-Gilles-Les-Bains, La Réunion Island, 09.05.2023

Kristoffer presenterte SeaBee på NIVAs miljøovervåkingsdag

Ødegaard ØT, Frigstad H. 2023. Verktøy for overvåking – fra elv til hav. Foredrag på jubileumsarrangementet “NIVA Sør 40 år”, Grimstad, 27.04.2023.

Gundersen H, Kvanneid AJ. 2023. Kystsonen i Agder – verdier og vern. Foredrag på jubileumsarrangementet “NIVA Sør 40 år”, Grimstad, 27.04.2023.

Wikøren PE. 2023. NINA med landsdekkende sjøfuglkartlegging. Dronetelling er skånsomt. Intervjue av Sindre Molværsmyr i www.uasnorway.no, 30.03.2023.

Thrane J-E. 2023. NIVA is frontrunner in the tech race – Modern and innovative methods for environmental monitoring, NIVA institute seminar at Holmenkollen, Oslo, 27-28.03.2023

Albretsen J, Arneberg P, Assmann K, Assmy P, Bohlin-Nizzetto P, Børsheim KY, Chierici M, Christensen KH, Dalpadado P, Diesing M, Espenes LC, Falkenhaug T, Fauchald P, Frantzen S, Frie AK, Gerland S, Grøsvik BE, Gundersen H, Gundersen K, Hancke K, Heimstad E, Husa V, Ingvaldsen R, Jelmert A, Hensen H, Jensen LK, Jensen M, Johansson J, Johnsen H, Jørgensen LL, Kovacs K, Leiknes Ø, Leonard DM, Lorentsen S-H, Mousing EA, Norderhaug KM, Rosendal E, Sanchez-Borque J, Schøyen M, Skagseth Ø, Skjerdal HK, Skern-Mauritzen M, Skogen MD, Stene KO, Søvik G, Thorsnes T, van der Meeren G, Vee I, von Quillfeldt CH. 2023. Status of the environment in Norwegian marine areas. Report from the Advisory Group on Monitoring 2023. 172 pp. (In Norwegian with English summary)

Harvey T, Marty S, Sørensen K, Hancke K, Gundersen H. 2023. Drone and satellite activities for water applications at NIVA. Invited presentation for Faggruppe Satellittdata, Helsfyr, 24.03.2023.

Johansen M, Gundersen H, Hancke K, Little L. 2023 Innspill fra SeaBee til Naturrisikoutvalget.

Ødegaard ØT. 2023. About SeaBee. Presentation for NIVA region South, 23.03.2023

Gundersen H. 2023. Promoting SeaBee services and technologies. EuropaBON online workshop on Essential Biodiversity Variables (EBVs), 22.02. 2023.

Gundersen H. 2023. Kartlegging, overvåking og restaurering. Presentasjon på frokostseminar «Blå skog topp 10 trender fra 2022», arrangert av NBFN. Hotel Bristol, Oslo 01.02.2023

Hagen AG. 2023. Interview about SeaBee technology and sustainability, by students at Nydalen College, 25.01.2023.

Gundersen H, Hancke K. 2023. Available data at OBAMA-NEXT Learning Site 3 at Møre Coast. Presentation at the HEU-prosjekt OBAMA-NEXT kick-off in Mallorca. 26.01.2023.

Hancke K, Gundersen H. 2023. Drones for mapping benthic habitats and the SeaBee infrastructure. Presentation at the HEU-prosjekt OBAMA-NEXT kick-off in Mallorca. 25.01.2023.

Gundersen H, Viitasalo M. 2023. OBAMA-NEXT WP3: Assessing existing and new data sources for benthic habitats. Presentation at the HEU-prosjekt OBAMA-NEXT kick-off in Mallorca. 24.01.2023.

NBFN. 2023. Topp 10 blå skog-trender fra 2022. https://nbfn.no/nb/ttt-22/

2022

Strandli B, Moy F, Kroglund T, Hestnes A, Endregard G, Walday M, Ottesen D, Ådland T, Brandt CF, Mathisen T, Christensen L, Moland E. 2022. Sluttrapport fra Frisk Oslofjord, 03.05.2022

Rinde E, Moy SR, Borgersen G, Brkljacic MS, Fagerli CW, Gitmark JK, Mjelde M, Bekkby T, Bjorbækmo MFM, Christie H, Kile MR, Kvile KØ, Næss R, Oug E, Tveiten L, Walday M. 2022. Utvikling av kartleggingsmetodikk og kriterier for lokalitetskvalitet for marine naturtyper. NIVA-rapport 7805-2022. 111s + vedlegg.

Opplev Runde 2022. Facebook post fra Runde Miljøsenter om SeaBees feltkampanje på Runde, 02.09.2022

NINA. 2022. Seabirds. Publisert på NINAs nettsider 2022

Wathne C. 2022. Norsk nettverk for blå skog – hvem er vi og hva kan vi bidra med? Presentasjon (oppfølging) på Seaweed Cluster Workshop 03.10.2022

Buls T. 2022. Coastal Habitat Mapping 2022. Publisert på YouTube.com 30.09.2022

NIVA. 2022. My buzz om SeaBee-samling. Publisert på NIVAs intranett 22.09.2022

NRK. 2022. Dronemetode. Presentasjon av SeaBee med intervju av Kasper Hancke på NRK Radio – Distriktsnyheter Møre og Romsdal. Publisert 21.09.2022

NRK. 2022. Dronemetode. Presentasjon av SeaBee med intervju av Kasper Hancke på NRK TV – Distriktsnyheter Møre og Romsdal. Publisert 21.09.2022

NRK. 2022. Dronemetode. Presentasjon av SeaBee med intervju av Kasper Hancke på NRK TV – Distriktsnyheter Vestlandsrevyen. Publisert 21.09.2022

NRK. 2022. Dronemetode. Presentasjon av SeaBee med intervju av Kasper Hancke på NRK TV – Norge i dag. Publisert 21.09.2022

NRK. 2022. Dronemetode. Presentasjon av SeaBee med intervju av Kasper Hancke på NRK TV – Norge i dag. Publisert 21.09.2022

Wathne C. 2022. Norsk nettverk for blå skog – hvem er vi og hva kan vi bidra med? Presentasjon på Seaweed Cluster Workshop 07.09.2022

Sævik BT. 2022. Stort droneprosjekt på Runde hjelper forskarar å sjå kystnaturen gjennom nye “briller”. Publisert i Hareidsdølingen 02.09.2022

Sævik BT. 2022. Stort droneprosjekt på Runde hjelper forskarar å sjå kystnaturen gjennom nye “briller”. Publisert i Vestlandsnytt 02.09.2022

Stort droneprosjekt på Runde hjelper forskarar å sjå kystnaturen gjennom nye “briller”. In Vestlandsnytt (September, 2022).

NRK. 2022. Drone undersøker vann og luft. Intervju av Kristina Kvile på NRK Radio – Distriktsprogram Møre og Romsdal. Publisert 30.08.2022

Oftedahl L. 2022. Observing Arctic marine life — from the seabed to space. Publisert på norwegianscitechnews.com 21.06.2022

Wathne C. 2022. The Norwegian Blue Forests Network (NBFN) About the organization and thoughts on the way forward for blue forests. Workshop on India – Norway collaboration on Marine Spatial Planning 17.06.2022

Mentioned in Observing Arctic marine life — from the seabed to space. From NTNU AMOS fieldwork in the Arctic, Ny Ålesund Svalbard (June, 2022).

Akershus Amtstidende. 2022. Droneprosjekt på Nesodden: Unik mulighet til å samle inn materiale. Publisert i amta.no 24.05.2022

Moy F. 2022. Veien videre: Frisk Oslofjord 2 og Marine grunnkart i kystsonen. Presentasjon på Frisk Oslofjord sluttkonferanse 02.05.2022

GRID-Arendal. 2022. Wizards of the Norwegian Coast, news.grida.no, 16.12.2022

Hancke K, Ghareeb M, Gundersen H. 2022. SeaBee: Formål og bruksområder, og morgendagens miljøovervåkning. Presentasjon for NIVAs styre. Oslo, 15.12.2022

Røsvik EH, Landsverk H-O. 2022. Slik skal forskarane kartlegge livet i fjøresteinane. Intervju av Kasper Hancke på NRK Møre og Romsdal, 27.11.2022

Walday M, Staalstrøm A. 2022. Bruk av droner for kartlegging av marin vegetasjon i Indre Oslofjord. Møte med Fagrådet for Indre Oslofjord, Oslo, 23.11.2022

Hjermann D. 2022 Kunnskapsoppsummering om aktivitet som forstyrrer karbonlagre i havet, Teamsmøte, 14.10.2022

Hancke K. 2022. SeaBee – a bird’s-eye perspective on aquatic research. 13.10.2022

Molværsmyr S. 2022. Teknologiske fremskritt i sjøfuglforskningen. Presentasjon på SEAPOP seminar, 29.09.2022.

Molværsmyr S. 2022. Kan man kartlegge sjøfugler med drone? Presentasjon på Forskningsdagene, Bergen, 26.09.2022.

Skjellum SF, Seifert I, Gundersen H, Nesheim I. 2022. Naturbaserte løsninger. Presentasjon på NORAD avdelingsmøte, Oslo, 24.08.2022

Skjellum SF. 2022. Hvilken kunnskap trengs for å ivareta natur i havvindprosjekter? Arendalsuka, 16.08.2022

Nyheter, Nesodden | Droneprosjekt på Nesodden: – Unik mulighet til å samle inn materiale. In Amta.no (subscription access, May 2022).

Hancke K. 2022. Havets vegetasjon – hva skjer med den blå skogen. Invitert paneldeltaker hos Vitenskapsakademiets serie Bærekraftig hav. 20.04.2022, Oslo.

Skjellum SF. 2022. Why are healthy blue forests so important? Norad seminar on Blue Forests and Poverty. Norad, Oslo, 8.3.2022

Skjellum SF, Hancke K, Gundersen H, Borgersen G, Rinde E. 2022. Karbonrike arealer i saltvann. Presentasjon på NTP workshop om metoder for å beregne klimagassutslipp fra arealinngrep ved bygging av transportinfrastruktur. Online. 19.01.2022

Skjellum SF (2022) Why are healthy blue forests so important? Norad seminar on Blue Forests and Poverty. Norad, Oslo, (March, 2022)

Skjellum SF, K Hancke, H Gundersen, G Borgersen, E Rinde (2022) Videreutvikling av metoder for å beregne klimagassutslipp fra arealinngrep ved bygging av transportinfrastruktur. NTP workshop. Online. (January, 2022)

2021

Næringsliv Norge. 2021. Bruker kunstig intelligens for å oppdage forurensning og naturforringelse. Publisert på næringslivnorge.no 29.12. 2021

Kristensen T. 2021. Fjernmåling av kystlinjen. Presentasjon på “Forum for fremtidens oljevern 2021”, 22.09.2021

Fenstad A. 2021. Forskere har automatisert tellingen av kystfugler – Folk i fly erstattes av droner og kunstig intelligens. Publisert på TU.no 30.06.2021

Forskningsrådet. 2021. Vellykket satsing på forskingsinfrastruktur

SeaBee: What we do and how it works

Biuw M. 2021. Counting Seals Using Drones – How To Explain the Science to a 9 year old.

Johnsen TP. Presentasjon av NIVA for NILU og NGI. Fellesmøte på Teams, 02.02.2021

Hancke K. 2021, SeaBee – Norwegian Infrastructre for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone. Presentation Oceanus Seminar Series.

Leica Geosystems. 2021. Mapping and monitoring Norwegian’s Coastal Zone with GNSS. Publisert på leica-geosystems.com

Leica Geosystems. 2021. Leica GNSS-utstyr brukes i spennende bærekraftig forskningsprosjekt. Publisert på leica-geosystems.com

Frimand M. 2021. Bruker kunstig intelligens for å oppdage forurensning og naturforringelse. Næringsliv Norge

Gundersen H. 2021. Tidevannseng og -sump – En ny men gammel naturtype i Norge. Presentasjon på Miljødirektoratet Miljøfagkonferanse. 21.10.2021

Gundersen H, Rinde E, Moy S, Borgersen G. Are there salt marshes in Norway? Yes, there are! Presentation at “Salt marshes in the Nordic region”, Miljødirektoratet webinar. June, 2021.

Forskere har automatisert tellingen av kystfugler – Folk i fly erstattes av droner og kunstig intelligens. In Teknisk Ukeblad (June, 2021).

Hancke K. SeaBee – A drone infrastructure for coastal research. CIIMAR seminar series. Porto, Portugal, remote talk, 2021.

Grid-Arendal. 2021. Bus-SeaBee. What has SeaBee been up to in 2021? Grida.no, 09.09.2021

Berg P, Gundersen H, Hancke K, Sander G, Skjellum SF, Wathne C. Oppfølgingsmøte om blå skog. Meeting with The Norwegian Environmental Agency. September, 2021.

Skjellum SF, Gundersen H, Hancke K, Sander G. 2021. Blå skog – hva nå? Presentasjon for Miljødirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Online 07.06.2021. Oral presentation.

Rempel O, Barnes R, De Luigi G. 2021. Making of: SeaBee’s fully remote animation video. www.grida.no, 27.04.2021

Walday M, Hancke K, Infantes E. Bruk av droner i forskning: Oslofjorden en fjord av nasjonal interesse. (Invited speaker, online workshop, norsk). March, 2021.

Li Y and Hancke, K. Quantifying blue carbon beach deposits using high-resolution UAVs (unmanned aerial vehicles) imagery. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting, Bergen, Norway. November, 2021.

Hancke K. SeaBee: A drone infrastructure for novel coastal research and mapping. Invited speaker at Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting, Bergen, Norway. November, 2021.

Li Y and Hancke K. (2021) Quantifying blue carbon beach deposits using high-resolution UAVs imagery. NIVA seminar, Oslo, Norway. December, 2021.

Bekkby T. Morgendagens verktøy – om bruk av drone i overvåking av Oslofjordens. Status Oslofjorden: Utsikter fra forskningsfronten (Forskningsdagene). September, 2021. https://www.niva.no/nyheter/forskningsdagene-oslofjorden

Hancke K. 2021. SeaBee – mapping coastal habitats with drones. Havforskermøtet, Bergen, Norway. 23.11.2021. Invited speaker

Sample JE, Liu Y, Salberg AB. Automatic classification of drone images using Open-Source tools. FOSS4G conference, Felix Centre, Aker Brygge, Norway. November, 2021. https://foss4g.no/

Skjellum SF, Hancke K, Gundersen H. 2021 Oppfølgingsmøte med Miljødirektoratet om Blå skog. Webinar. 26.10.2021

Gundersen H. Tidevannseng og –sump – En ny men gammel naturtype i Norge, (webinar, norsk). October, 2021.

SeaBee Test Flight February 2021 Danmarkbukta 3D model using PIX4D. March, 2021

Unboxing the First SeaBee Drone Purchase. Febuary, 2021.

Introducing: SeaBee (video, 2021).

2020

Prosjektbanken. 2020. Norwegian infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norsk Regnesentral. 2020. Dronebasert overvåking av kysten. Publisert på nr.no 2020

REVOcean. 2020. REV Ocean and NIVA link up to coordinate Ocean actions on four areas of activity. Publisert på revocean.org 18.12.2020

Vi Menn. 2020. Kysten kartlegges. Publisert på klikk.no 11.09.2020

Kvile K. 2020. Nå skal forskerne kartlegge kysten med hjelp av droner og sensorer. Publisert i IntraFish.no 27.07.2020

Kvile K. 2020. Nytt nasjonalt senter: I år skal de kjøpe inn droner og sensorer for 18 millioner. Publisert i Fiskeribladet.no 24.07.2020

Frantzen J. 2020. Slik er fremtidens miljøovervåkning – med droner. Publisert på UASNorway.no 17.07.2020

Amundsen B. 2020. Drones to map the entire coast of Norway. Publisert på ScienceNorway.no 05.07.2020

Amundsen B. 2020. Droner kartlegger nå hele kysten av Norge. Publisert på forskning.no 27.06.2020

Grid-Arendal. 2020. SeaBee drone research project launched with grant from Research Council of Norway. Publisert på eurekalert.org 22.06.2020

Grid-Arendal. 2020. SeaBee drone research project takes off in Norway, launches drone giveaway contest. Publisert på grida.no 22.06.2020

Forskningsrådet. 2020. SeaBee: En pionér for dronebaserte servicetjenester langs kysten. Publisert på forskningsradet.no 28.04.2020

Farstad T. 2020. Nytt Norsk vegkart for forskingsinfrastruktur. Publisert hos forskningsradet.no 28.04.2020

Frisk Oslofjord. 2020. Fjæra i et fugleperspektiv. Publisert 20.01.2020

Poulsen RN. 2020. Practical experience from drone mission for coastal mapping, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Bekkby T et al. 2020. Drone data product validation and field design, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Kalbekken K. 2020. Drone data storage and sharing platform designs, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Sample J. 2020. Classification of coastal habitats using random forests on multispectral drone data, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Hagen AG. 2020. Drone infrastructure, sensors and establishing operational nodes, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Hancke K. 2020. SeaBee: a drone infrastructure for coastal research, mapping and monitoring, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA – Technology development for drone-based coastal observations. Online. 22.10.2020. Invited talk

Borges D, Hancke K. 2020. UAV4SEA, Technology development for drone-based coastal observations. Talk at the EEA Grant Commission Funds for Bilateral Relations. Online presentation 14.10.2020

Simmons H. 2020. Using drones to accurately map life under water. Sciencenorway.no 28.02.2020

Bekkby T. 2020. Kartlegging av marine naturtyper etter NiN med eksempler fra Søre Sunnmøre. Presentasjon på NGU-dagen “Geologi i kystsonen” 06.02.2020

2017 – 2019

Frisk Oslofjord. 2019. Pionérprosjekt på utvikling av økologiske grunnkart. Publisert i 2019 på friskoslofjord.no

Saintifia. 2019. Peneliti menggunakan drone untuk memotret rumput laut. Publisert på saintifia.com 03.12.2019

NIVA. 2019. Skal etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning. Publisert på forskning.no 26.09.2019

NIVA. 2019. Flying start for SeaBee. Publisert på niva.no 10.09.2019

Naturpress. 2019. SeaBee skal bli et state-of-the-art verktøy som adresserer miljøutfordringer. Publisert på naturpress.no 10.09.2019

Uniforum. 2019. 16 forskningsmiljø får 1 milliard til infrastruktur. Publisert på uniforum.uio.no 09.09.2019

Regjeringen. 2019. Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til laboratorier og utstyr. Publisert på regjeringen.no 08.09.2019

Regjeringen. 2019. Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til laboratorier og utstyr. Publisert på regjeringen.no 08.09.2019

Forskningsrådet. 2019. Norsk forskningsinfrastruktur styrkes med én milliard. Publisert på forskningsradet.no 08.09.2019

Hancke K. 2019. Recent developments in kelp farming and mapping of blue carbon resources. Final workshop for the Nordic Blue Carbon project. Norwegian Environmental Agency, Oslo, Norway 21.11.2019

Hancke K. 2019. Flying drones – a hawk-eyed assessment of the coastal zone. BlueConnect workshop on Challenges and opportunities for kelp forest management in South Africa. South Africa. 20.11.2019

Sørensen K. 2019. Kystovervåking med satellitt og ferrybox / Flyvende droner – et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning. Presentasjon på Fjernmålingsseminar hos Miljødirektoratet, 18.11.2019

Hancke K. 2019. Morgendagens miljøovervåkning og blått karbon. Seksjonsseminar for Klima og miljødepartementet. Oslo. 11.11.2019

Olsen S. 2019. How drones can be used to monitor protected areas. Web post by Grid-Arendal. 29.10.2019

Hancke K. 2019. SeaBee – Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone. Presentasjon på kontraktsforhandlingsmøte med NFR, Oslo, 17.10.2019.

Hancke K. 2019. Flyvende droner – et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning. Foredrag på «Morgendagens miljøovervåkning av kyst og hav – Bruk av ny teknologi og folkeforskning» på Arendalsuka. 14.08.2019.

Gundersen H, Bekkby T, Norderhaug KM, Oug E. 2018. Marint gruntvann. Invitert foredragsholder på lanseringsseminar for Norsk rødliste for naturtyper, Trondheim 21.11.2018.

Hovden TS. 2018. Researchers use drones to photograph seaweeds: The tidal zone from a bird’s-eye view. Partner.sciencenorway.no. 14.11.2018

NCYT. 2018. Drones para inspeccionar y cartografiar zonas intermareales. Noticias de la Ciencia y la Technologia, 05.11.2018

NIVA. 2018. Researchers use drones to photograph seaweeds: The tidal zone from a bird’s-eye view. Techxplore.com. 26.10.2018

Hovden TS. 2018. Forskarar brukar drone for å ta bilete av tang og tare. Forskning.no 09.10.2018

Hancke K, Gundersen H. 2018. Bruk av droner i overvåking og kartlegging – NIVAs erfaringer, behov, idéer. Presentasjon på Kystdroneprosjektet workshop 04.04.2018. Trondheim.

Hancke K. 2018. Visjoner og data for bruk av luftbårne droner innen kystovervåkning. Foredrag for NIVAs pensjonister 24.01.2018. CIENS, Oslo

Rinde E, Christie H, Bekkby T, Fagerli CW, Ramirez-Llodra E, Hancke K, Chen W. 2017. Status og erfaringer fra MERCES, et omfattende europeisk samarbeid om restaurering av marine habitater. Presentasjon på Viksfjorden fagseminar 15.12.2017, Vestfold fylkeskommune, Statens Park, Tønsberg.

Kaste Ø, Frigstad H, Trannum H, Dale T, Hancke K, Chen W, Garmo Ø, Eikrem W, van Bavel B. 2017. NIVAs kompetanser og muligheter innenfor blå vekst – markedet. NIVA rapport – intern.

Hancke K, Rinde E, Bekkby T, Tveiten LA, Eidsvoll D, Ramirez-Llodra E, Poulsen RN. 2017. Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments. NIVA region S meeting. Grimstad/Oslo. 26.10.2017

Hancke K, Rinde E, Bekkby T, Eidsvoll D, Ramirez-Llodra E, Poulsen RN. 2017. Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments. NIVA, CIENS, Oslo. 20.09.2017

Østlandsposten. 2017. Pilotprosjekt kan redde Viksfjord. Østlandsposten. 07.08.2017

Østlandsposten. 2017. Nå inntar forskerne Viksfjord – Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Østlandsposten. 09.07.2017

Borchgrevink HB. 2017. NIVA på feltarbeid i Viksfjorden. NIVA pressemelding på mynewdesk.com. 28.06.2017.