Publications and Outreach

The latest publications and outreach activities from the Seabee team

Publications

Simmons H (2021). Machine Learning Algorithms for Habitat Type Prediction from Drone-Based multispectral Imagery: A Comparison of Classifiers. Bachelor thesis.

Walday M, E Rinde, GS Andersen, K Hancke, S Moy (2021) Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann – med utprøving av ny teknologi. NIVA report serie: 7642-2021. ISBN 978-82-577-7378-6

 

Popular articles

Bruker kunstig intelligens for å oppdage forurensning og naturforringelse. In Næringsliv Norge, by Marte Frimand (December, 2021).

 

Presentations

Gundersen H. Tidevannseng og –sump – En ny men gammel naturtype i Norge, (webinar, norsk). October, 2021.

Skjellum, Hancke K, Gundersen, et al. Oppfølgingsmøte om Blå skog, (webinar, norsk). October, 2021.

Sample JE, Liu Y, Salberg AB. Automatic classification of drone images using Open-Source tools. FOSS4G conference, Felix Centre, Aker Brygge, Norway. November, 2021. https://foss4g.no/

Bekkby T. Morgendagens verktøy – om bruk av drone i overvåking av Oslofjordens. Status Oslofjorden: Utsikter fra forskningsfronten (Forskningsdagene). September, 2021. https://www.niva.no/nyheter/forskningsdagene-oslofjorden

Li Y and Hancke K. (2021) Quantifying blue carbon beach deposits using high-resolution UAVs imagery. NIVA seminar, Oslo, Norway. December, 2021.

Hancke K. SeaBee: A drone infrastructure for novel coastal research and mapping. Invited speaker at Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting, Bergen, Norway. November, 2021.        

Li Y and Hancke, K. Quantifying blue carbon beach deposits using high-resolution UAVs (unmanned aerial vehicles) imagery. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting, Bergen, Norway. November, 2021.

Walday M, Hancke K, Infantes E. Bruk av droner i forskning: Oslofjorden en fjord av nasjonal interesse. (Invited speaker, online workshop, norsk). March, 2021.    

Skjellum, SF, Gundersen H, Hancke K, Sander G. Blå skog – hva nå? Presentasjon for Miljødirektoratet og Kunnskapsdepatementet. (online presentation, norsk). June, 2021.            

Berg P, Gundersen H, Hancke K, Sander G, Skjellum SF, Wathne C. Oppfølgingsmøte om blå skog. Meeting with The Norwegian Environmental Agency. September, 2021.          

Hancke K. SeaBee – A drone infrastructure for coastal research. CIIMAR seminar series. Porto, Portugal, remote talk, 2021.

Gundersen H, Rinde E, Moy S, Borgersen G. Are there salt marshes in Norway? Yes, there are! Presentation at “Salt marshes in the Nordic region”, Miljødirektoratet webinar. June, 2021.

Gundersen H. Tidevannseng og –sump – En ny men gammel naturtype i Norge, (webinar, norsk). October, 2021.